ANBI

Voor je Stadsie is onderdeel van Voor je Buurt. Stichting Voor je Buurt heeft een ANBI-status. Giften aan campagnes op Voor je Stadsie zijn onder de geldende wet- en regelgeving mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De volgens de publicatievoorwaarden voor ANBI’s vereiste openbaarmaking van informatie over Stichting Voor je Buurt is te vinden op www.voorjebuurt.nl/anbi.