Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht e.o.

Ieder jaar geeft Rabobank Utrecht, via haar eigen Stimuleringsfonds, een deel van de winst terug aan de samenleving. Hiermee krijgen projecten en initiatieven in de stad Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten en Harmelen een steuntje in de rug. Jouw campagne maakt kans op een donatie tot maximaal €2.000 uit het Stimuleringsfonds! Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

Zo maak je kans

punt1Je maakt alleen kans met een project in de stad Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten en Harmelen. Je campagne moet aansluiten bij de speerpunten van Rabobank (zie rechts).

punt2Rabobank Utrecht bepaalt of je een donatie krijgt en hoe hoog die is. Een donatie is nooit hoger dan 50% van je doelbedrag, en maximaal €2.000. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen maken kans.

punt3Binnen een week hoor je via ons of je een donatie krijgt. Een donatie wordt direct zichtbaar op je campagnepagina. Uiteraard moet je campagne nog wel succesvol worden, voor je het geld echt krijgt.

Punt4Uitgesloten zijn: politieke of religieuze activiteiten, organisatie- en personeelskosten (behalve bij vrijwilligersorganisaties), conferenties en congressen, uitgave van historie- of herdenkingsboeken en films.

Let op: je moet achteraf, op aanvraag, kunnen aantonen hoe je de donatie voor je project hebt gebruikt.

cropped-VJB_logo_RGB-120x81


Campagnes in Nieuwegein en Harmelen maken ook kans op bijdragen van Rabobank Utrecht. Ga verder op Voor je Buurt »

Thematische speerpunten

Rabobank Utrecht heeft een aantal thematische speerpunten vastgesteld. Wil je voor een donatie vanuit het Stimuleringsfonds van Rabobank Utrecht in aanmerking komen, dan moet je campagne aansluiten bij minimaal één van die speerpunten:

Financiële educatie: voorkomen van schulden, verminderen van financieel misbruik, kinderen en jongeren leren omgaan met geld, ondersteuning bij financiële keuzes.

Stimuleren ondernemerschap: ondernemersklimaat en werkgelegenheid stimuleren.

Participatie: tegengaan bewegingsarmoede, cultuur toegankelijk maken voor iedereen, tegengaan van jeugdwerkloosheid, stimuleren van vrijwilligerswerk.

Duurzaam wonen: energiebesparing en levensloopbestendig wonen.

Verminderen voedselverspilling, verbeteren kennis van en gebruik van gezonde voeding.

 

Campagnes

Starters4Communities Utrecht

16 gedreven starters zetten alles op alles om de impact van 5 Utrechtse initiatieven te vergroten. Investeer jij in onze campagne? Dan investeren wij in Utrecht!

Donaties

  • 102% Bereikt
  • €23.910,96 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan

Geef jongeren ook een kans

Help jij mee om ondernemende jongeren tussen 16 en 26 jaar ervaring op te laten op het gebied van ondernemerschap?

Donaties

  • 101% Bereikt
  • €10.080,00 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan

Utrechtse Taalontmoeting

Utrechtse crowdfundingcampagne die taalontmoetingen tussen Utrechters en vluchtelingen/statushouders creëert, zodat zij zich hier snel thuis voelen.

Donaties

Vrijwilligers

  • 103% Bereikt
  • €12.898,58 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan